Staffing Outsourcing

Staffing Outsourcing

Khách hàng sẽ nhận được đội ngũ nhân viên được đào tạo toàn diện để đáp ứng năng suất, lợi nhuận, an toàn, và chất lượng. Chúng tôi có thể lấp đầy hàng trăm vị trí nhân viên trống và có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực của các ngành nghề. Bạn có thể tăng hoặc giảm nguồn lực nhân sự bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Chúng tôi quản lý về kỹ năng chuyên ngành, đáp ứng cho nhu cầu lao động, và không cần thuê các nguồn lực từ bên ngoài. Chúng tôi giúp khách hàng giảm chi phí đào tạo vì nguồn lực nhân sự kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hoàn thành công việc này.

  • Luôn đáp ứng số lượng nhân viên chất lượng

  • Quy trình tuyển dụng nhanh hơn

  • Giảm chi phí

  • Lực lượng lao động linh hoạt

  • Giảm rủi ro kinh doanh

Kiến thức chuyên môn và kết nối của chúng tôi trong các ngành Bán lẻ, FMCG, F&B hỗ trợ bạn định vị lực lượng lao động sẵn có ...và nhiều dịch vụ khác với cam kết cao về doanh thu. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn số liệu liên quan đến hiệu quả và chất lượng tuyển dụng, báo cáo chi phí, chỉ số hiệu suất chính và chất lượng hoạt động. ​​​​​​