Payroll Outsourcing

Payroll Outsourcing

Giải pháp trả lương của chúng tôi sẽ giúp bạn tập trung vào việc kinh doanh cốt lõi, phát triển thị phần và tăng doanh thu. Các giải pháp tính lương linh hoạt của chúng tôi được thiết kế phù hợp với công ty thuộc bất kỳ lĩnh vực, phạm vi dịch vụ/sản phẩm, quy mô nhân sự (mới bắt đầu - đang trong luồng làm việc - đến khi nghỉ việc).

Nền tảng công nghệ của chúng tôi với tính năng chuyên biệt, có thể tùy chỉnh chương trình xử lý trả lương trên quy mô toàn cầu, và đặc biệt nó có thể tích hợp với hệ thống hiện tại của bạn. Bên cạnh đó, việc quản lý và vận hành phức tạp sẽ được đội ngũ chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi thực hiện.

Bạn có thể giám sát thông qua những báo cáo theo thời gian thực.

Với nhân viên trong nước:

- Nhận bảng lương

- Hoàn thành tuân thủ và kiểm toán

- Đảm bảo tính bảo mật

Với nhân viên nước ngoài:

- Nhận tiền lương đa quốc gia, đa tiền tệ và xử lý thuế ở tại nhà và nước sở tại.

- Hoàn thành khai thuế cá nhân ở nước họ.

- Tư vấn về các quy tắc luật pháp phức tạp.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

- Mức lương + Lợi ích + Phụ cấp + Tiền thưởng + Tính thuế TNCN